Redno upravljanje

Redno upravljanje

  • uresničevanje odločitev lastnikov ter skrb za izvajanje medsebojne pogodbe med lastniki,
  • skrb za nemoteno uporabo skupnih prostorov, delov objektov in naprav na način, ki zagotavlja najboljšo izrabo vsakemu stanovalcu,
  • razdeljevanje stroškov in terjanje prispevkov skladno s pogodbo o upravljanju in določbami SZ-1 in SPZ ter redno poravnavanje obveznosti za vzdrževanje hiše in funkcionalno zemljišče,
  • poročanje lastnikom o svojem poslovanju ter na koncu leta izdelava zaključnega računa,
  • ukrepi (vzdrževanje, popravila,…), ki jih je upravnik dolžan odrediti v primeru izrednih dogodkov.
Iščete upravnika?

Pošljite nam povpraševanje in vam bomo pripravili predlog sodelovanja in upravljanja.

Pošlji povpraševanje