Organizacijsko administrativna opravila

Organizacijsko administrativna opravila

  • Pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter ažuriranje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih, najemnikih stanovanj in poslovnih prostorov v večstanovanjski hiši.
  • Pridobitev, nastavitev in ažuriranje evidenc o stanovanjih, poslovnih prostorih, skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanjske hiše, garažah, hišniških stanovanjih in funkcionalnih zemljiščih.
  • Pomoč lastnikom pri pripravi pogodbe o urejanju medsebojnih razmerjih v zvezi z upravljanjem.
  • Dajanje informacij upravnim organom, pristojnim za vodenje registra stanovanj za nastavitev evidence in o spremembah glede gradnje, prenove, vrednosti, površine, števila prostorov, idealnem deležu ter vrsti stanovanja in višini najemnine, če gre za najemni prostor.
  • Dajanje informacij lastnikom in uporabnikom stanovanj in poslovnih prostorov.
  • Arhiviranje vse dokumentacije.
  • Organiziranje lastnikov, priprava sestankov, informiranje in pomoč pri odločanju.
  • Koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov.

Za več informacij nas pokličite na +386 (0)30 200 300

Iščete poslovni prostor, stanovanje ali skladišče?

Pošljite nam povpraševanje in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo.

Pošlji povpraševanje