Pravno-premoženjska opravila

Pravno-premoženjska opravila

 • Zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah (obseg pooblastil za zastopanje se dogovori s pogodbo med lastniki in upravnikom).
 • Zbiranje in priprava podatkov za tožbe in izvršilne predloge sodišču.
 • Sestava in vlaganje mandatnih tožb in izvršilnih predlogov zaradi sodne izterjave neporavnanih obveznosti v zvezi z uporabo ali upravljanjem s stanovanjsko hišo.
 • Posredovanje dokumentacije odvetniku za izvedbo postopkov pred upravnimi organi in sodiščem.
 • Dajanje informacij v zvezi s postopki na zahtevo lastnikov stanovanjske hiše.
 • Vodenje evidenc pravnomočnosti sklepov sodišča in izvršljivosti odločb.
 • Vodenje evidenc izvršb.
 • Priprava poročila o rezultatih izterjav.
 • Obremenitev lastnika s stroški postopka sodne izterjave najemnine in drugih stroškov, ki jih najemnik ni plačal.
 • Pravna pomoč v zvezi z urejanjem medsebojnih razmerij in izvajanjem sklenjenih pogodb.
 • Zbiranje in evidentiranje podatkov o interesentih za spremembo solastniškega deleža na skupnih prostorih v etažno lastnino.
 • Zbiranje in evidentiranje podatkov o interesentih za preureditev skupnih prostorov oziroma za nadzidavo, dozidavo, prezidavo.
 • Priprava pogodbe o soglasju solastnikov skupnih prostorov o njihovi preureditvi oziroma nadzidavi, dozidavi, prezidavi ter organizacija podpisa pogodbe vseh solastnikov .
 • Priprava in izvedba sprememb pogodbe o upravljanju zaradi sprememb solastniškega deleža kot posledica sprememb skupnih prostorov ali nadzidave, dozidave, prezidave v povečano etažno lastnino.

Za več informacij nas pokličite na +386 (0)30 200 300

Iščete poslovni prostor, stanovanje ali skladišče?

Pošljite nam povpraševanje in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo.

Pošlji povpraševanje