Tehnično strokovna opravila

Tehnično strokovna opravila

 • Pregled stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi.
 • Izdelava programa vzdrževalnih del (letnega in srednjeročnega) stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča, organiziranje obravnave programa ter njegove verifikacije po lastnikih.
 • Objava del in zbiranje ponudb, cenikov, predračunov.
 • Izdaja naročil za manjša vzdrževalna dela.
 • Izbor najugodnejšega ponudnika za večja vzdrževalna dela.
 • Pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del.
 • Priprava in sklepanje pogodb o izvajanje večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju (redna servisna dela na skupnih delih in napravah).
 • Nadzor pri izvajanju del.
 • Količinski in kakovostni prevzem izvršenih večjih vzdrževalnih del ali prenove.
 • Organizacija odprave morebitnih napak v času garancijske dobe.
 • Organizacija nujnih intervencijskih vzdrževalnih del, sprejem obvestil in ogled dejanskega stanja, izdaja naročil in organiziranje takojšnje sanacije stanja.
 • Prijavljanje morebitnih škod na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnicami in organiziranje komisijskih ogledov.
 • Organiziranje odprave škode ali vzpostavitve v prvotno stanje.
 • Priprava zahtevka za refundacijo nastale škode.

Za več informacij nas pokličite na +386 (0)30 200 300

Iščete poslovni prostor, stanovanje ali skladišče?

Pošljite nam povpraševanje in v najkrajšem možnem času vam bomo pripravili ponudbo.

Pošlji povpraševanje